Технічний або науково-технічний переклад належить до категорії найбільш складних та специфічних видів перекладу, оскільки потребує вузькоспеціалізованих знань у цій сфері. Для встановлення торговельно-економічних відносин з іншими країнами, для ефективного ведення бізнесу завжди потрібне переведення звітів технічних організацій, різних креслень та сертифікатів. Переведення з впровадження та встановлення техобладнання, а також супровідної документації з програмного забезпечення обов'язково має бути точним. Тому перекладач має бути одночасно фахівцем у технічній галузі.

Нюанси технічного перекладу та роботи перекладачів

У бюро перекладів «ЛЕВ» трудяться перекладачі зі стажем у технічній сфері, тому здійснюють переклад будь-якого тексту без грубих спотворень і втрати сенсу. Для того, щоб переклад вийшов якісним і повністю відповідав технічній спрямованості, необхідно враховувати той факт, що для технічних документів характерна підвищена інформативність, відсутність емоційно-експресивних мовних оборотів, велика концентрація фактичного матеріалу.

До текстів технічного спрямування, з якими працюють фахівці бюро перекладів «ЛЕВ», можна віднести:

  • інструкції та посібники з експлуатації;
  • схеми, креслення;
  • технічна документація до обладнання;
  • посібник з технічного обслуговування;
  • патентна документація, сертифікати.

У технічних текстах кожне слово несе певне смислове навантаження, тому важлива ретельна обробка кожного речення.І водночас для цієї категорії текстів характерний високий рівень стандартизації (особливо це стосується перекладу сертифікатів, патентів). Крім традиційної термінології, технічні тексти містять спеціалізовані і часом неперекладні абревіатури. Завдання перекладача полягає в тому, щоб правильно адаптувати ці оберти і пов'язати їх із загальним контекстом.

Також у роботу лінгвістів входить первинна підготовка тексту безпосередньо до перекладу (сегментування, при необхідності трансформація в текстовий документ), використання спеціальної довідкової літератури, консультація у експертів та фахівців. За виконання технічного перекладу фахівці бюро перекладів «ЛЕВ» взаємодіють із замовником на всіх етапах роботи над замовленням.

Технічні переклади є важливив моментом для розвитку виробничих і модернізуючих підприємств.