Напередодні відкриття малого, чи середнього підприємства бажано продумати все до найменших дрібниць, щоб в подальшому бізнес розвивався в правильному напрямку, та мав відповідні на то прибутки і затрати підприємця не були марними. В першу чергу тут складається відповідний бізнесовий план, в якому розробляються всі важливі для проекту питання. Деякі розділи в бізнес-плані ведуть графічними позначеннями які мають відповідні значення. В даному поясненні почнемо з точки ліквідації, яка відповідає за значення доходів на малому підприємстві, де доходи покривають тільки постійні затрати на виробництво. При такій ситуації бізнес-структура як така, може функціонувати бо покриває основні затрати, нарівні функціонування, але таке підприємство однозначно рахується збитковим бо змінних затрат на покриває. В такій ситуації при фінансових можливостях треба все належним чином міняти, чи закривати бізнес.

Значення беззбитковості дорівнює доходам фірми, але дане підприємство покриває постійні і змінні затрати. В таких умовах відповідне підприємство як таких збитків не несе, але і немає прибутків, а значить воно немає можливостей забезпечити потрібний свій розвиток на майбутнє, та отримання прибутків на вже вкладені кошти, а тим більше на подальший розвиток. На межі мінімальної рентабельності бізнесової структури, дане підприємство може покрити не тільки загальні його витрати, але і забезпечити деяку віддачу відносно вкладеного капіталу. В цій точці можна розраховувати на ті, чи інші обсяги доходів, за яких бізнесова структура зможе покрити як змінні, так і постійні витрати. А також за таких умов на підприємстві покриється деякий відсоток капіталу, який був вкладений у підприємницький проект, можливо це буде середня річна ставка на депозитний вклад даного підприємства.

Межа ресурсного забезпечення прибутків потребує того значення доходів, за яких відповідне підприємство зможе ефективно користуватися наявними матеріальним, та трудовими, а також фінансовими ресурсами. Значить за цих умов перші варіанти є тільки відповідним поштовхом до розвитку підприємства, бо при їх допомозі можна визначити обсяг доходів, котрий в тій, чи іншій мірі унеможливлює в подальшому розвиток того, чи іншого підприємства. За цих умов бізнесовою структурою покриваються тільки витрати без відповідного прибутку щодо вкладеного тут капіталу. Третій варіант є тим механізмом нижче якого не може бути дохід того, чи іншого приватного підприємства. Однозначно що тільки індикатор ресурсного забезпечення прибутків фірми є відповідним орієнтиром при плануванні обсягів ведення виробничої діяльності. На варіант беззбитковості реальний вплив мають різні на то фактори, а саме зміни цін на відповідну продукцію, та динаміка як постійних, так і змінних затрат. При підвищенні цін на вироблену продукцію обсяг виробництва, який в свою чергу відповідає за збитковість, відповідно зменшується, а при зниженні ціни однозначно зростає. При зростанні витрат беззбиткове виробництво можливе лише на рівні збільшення обсягу самого виробництва. На новоствореному сайті Розумний. укр власникам малого та середнього бізнесу на безкоштовній основі надаються відповідні послуги по швидкому, та якісному розширенню клієнтської бази і проведенню ефективної рекламної кампанії - https://rozumnyiukr.com/